BBQ met de lagere school klas van Rosj-Pina

Mijn gevoel over Facebook blijft dubbel, terwijl ik het nooit gebruik om leuke vakantiekiekjes, selfies e.d. op te zetten. Wel gebruik ik het om er mijn blogs aan te linken en voor van alles over mij als schrijver. Dat kan natuurlijk als ijdelheid worden opgevat en misschien is dat ook wel zo. Eigenlijk moet je de publiciteit rondom je werk als schrijver aan derden overlaten: de uitgeverij, de boekhandel, de media. Alleen: die bereiken veel minder de doelgroep dan je via sociale media kunt bereiken. Die oorspronkelijk  meest aangewezenen zijn reactionair in hun contacten met en publiciteit naar het publiek. Ze proberen het wel, met websites, nieuwsbrieven en e-mails. Maar het houdt niet over.

Dan heb je nog alle andere nadelen van Facebook en sociale media als pesten, seksueel misbruik van jonge meisjes, kinderporno en nog meer ellende.

Daar wil ik het nu verder niet over hebben. Wel over een aardige kant van Facebook.

Sinds een paar weken heb ik door Facebook met een groot deel van mijn lagere school klas contact. Ik zat op de joodse lagere school Rosj-Pina. (wat trouwens ‘hoeksteen’ betekent) Een paar van hen hebben contact met elkaar gehouden, maar de meesten, waaronder ikzelf, heb die medeleerlingen sinds die tijd nooit meer gesproken of gezien. Een paar van hen heb ik nog twee jaar op Joods Lyceum Maimonides meegemaakt, maar toen hield het ook echt op.

Het contact tussen ons is in een noodvaart zo snel weer hecht geworden, dat we morgen een bbq hebben bij één van ons. Dat is de aardige dus een aardige kant van Facebook. Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn. Als kind leefde ik  middenin de joodse wereld: thuis, maar dus ook op Rosj-Pina, mijn lagere school.  Verder was er niet zoveel andersoortige buitenwereld. Bij de balletlessen die ik jarenlang, vanaf mijn vierde tot aan mijn achttiende heb gevolgd, was ik het enige joodse meisje en toen ik wat ouder was en we van de Frans van Mierisstraat naar de Lomanstraat waren verhuisd, speelde ik met diverse buurmeisjes en jongens die ook niet joods waren.

Heel lang heb ik niks met de joodse wereld te maken willen hebben en dat kwam voor een groot deel door het Maimonides Lyceum, waar een benepen, anti-niet joodse en materialistische sfeer heerste, iets, waar ik op Rosj-Pina geen last van had. Wat daar natuurlijk wel meespeelde was de leeftijd: je bent nog te klein om je met die maatschappelijke zaken bezig te houden.

Een aantal van onze klas zal er morgen niet bij zijn omdat we ze niet bereikt hebben, ze te ver weg wonen (Verenigde Staten, Israël, Australië: waar mijn beste vriendinnetje van toen woont), of niet meer leven. Zo weet ik dat één meisje in Israël bij een aanslag is omgekomen.

Zeker is dat we  allemaal hele verschillende levens hebben opgebouwd.

Ik verheug me er zeer op.

 

Advertenties

‘Taboe’ op het verlies van een kind als normaal onderdeel van een roman of een film

Door een aantal reacties op mijn twee blogs over de film ‘Tonio’, realiseerde ik me dat er op het onderwerp – de dood van je kind – een soort taboe rust. Niet dat er helemaal niet over wordt geschreven of dat er geen films over bestaan, (zie onderstaande link) maar, anders dan de dood van een echtgenoot, of echtgenote, krijgt het nooit een ‘normale’ plek in de roman of de speelfilm – dat wil zeggen dat het één van de gebeurtenissen zou zijn te midden van andere verwikkelingen. Als het om de dood van een kind gaat, is dat altijd de kern van het boek, van de film, van waaruit het verhaal, het drama zich ontrolt. Hoe zou dat komen, vroeg ik me af.

Bijna iedereen – met kind, zonder kind – zal zeggen dat het verlies van een kind hun het ergste lijkt dat je als ouder kan overkomen. Het is niet te vergelijken met de dood van je partner – het klinkt een beetje bot, maar die is tot op zekere hoogte vervangbaar – en ook  het overlijden van je ouders valt totaal in het niet; dat is de natuurlijke gang van zaken.

Bij ouders die een kind verloren zijn, zal de rest van hun leven draaien om dat overleden kind, of ze nu wegzinken in een brei van verdriet, of het leven met extra veel energie te gemoed treden, waardoor ze ogenschijnlijk het verlies ‘te boven zijn’. Alles is dag en nacht onlosmakelijk vastgeklonken aan de dood van hun kind, óók als er in het gezin nog andere zusjes en/of broertjes zijn.

Met die conclusie in het achterhoofd werd het mij ineens duidelijk waarom het onderwerp in een roman of in een film nooit een ‘bijzaak’ kan zijn. Daarvoor is het lijden bij de ouders te groot en onmogelijk los te koppelen van van de vader en moeder, waaruit dit kind ooit is ‘gemaakt’.

http://www.leefgetijden.nl/films-over-het-verlies-van-een-kind/

Dank

Lieve mensen die Tonio in hun hart hebben gesloten. Dank voor jullie reacties op mijn blogje over de film ‘Tonio’. Het is zo hartveroverend hoe jullie met Adri en mij meeleven. Ik hoop dat de film ook voor andere mensen die een kind verloren hebben als louterend zal worden ervaren, doordat je kunt meeleven met die drie mensen op het witte doek, drie acteurs die zich met ziel en zaligheid hebben overgeleverd aan drie in werkelijkheid bestaande mensen met hun persoonlijke drama.

Mensen die geen kind hebben verloren kunnen nooit voelen hoe erg het leed is dat de ouders tot aan hun eigen dood moeten meetorsen. Dit is geen verwijt, maar de realiteit. Hoe is het dan toch mogelijk iemand te spelen van wie je je niet in het ware gevoel kunt inleven? De rol van een ouder die een kind moet missen kan niet anders dan voor acteurs één van de moeilijkst denkbare filmrol zijn. Het zijn Pierre Bokma en Rifka Lodeizen die het als acteurs gelukt je het gevoel te geven dat zij, als echtpaar, echt een kind zijn kwijtgeraakt. Dat maakt van deze twee mensen briljante acteurs.

De film ‘Tonio’ gaat in oktober 2016 in roulatie.

 

 

 

De film Tonio

Adri en ik hebben vrijdag met z’n tweeën de verfilming van de requiemroman Tonio gezien in een verder lege zaal van het Ketelhuis. Ik zag er niet tegenop en dat had alles te maken met de regisseur van de film, Paula van der Oest. Ik vertrouwde haar vanaf het allereerste moment en dat had weer alles te maken met hoe ze als persoon op me overkwam, maar ook door de films die ik van haar gezien had: een perfecte combinatie. Beter had niet gekund, sterker, ik zou de film niet door iemand anders hebben willen laten maken. Adri dacht er precies hetzelfde over.

Maar goed, dan ben je op het afgesproken tijdstip bij het Ketelhuis en tref je daar toch wel twee nogal zenuwachtige mensen: Paula en de producent, Sytze van der Laan. Ook in hem had ik vertrouwen. ik heb nog nooit zo’n empatische producent meegemaakt. Zij tweeën waren natuurlijk bang voor ons oordeel. Stel dat we de film niets vonden, of dat we kwaad zouden zijn over bepaalde scènes. Wat dan?

We gingen de zaal in en dompelden ons onder. Ik voelde dat Adri dezelfde ervaring had bij de film als ik: wat was dit meesterlijk gedaan. Wat een ingetogen sfeer ademde de film uit, waardoor al het vreselijke ongelooflijk goed tot zijn recht kwam. Drama met drama verfilmen zou een gedrocht hebben opgeleverd. De onmacht van de ouders voelde je in elke vezel. En wat een fantastische acteerprestaties van zowel Pierre Bokma (Adri),  Rifka Lodeizen,  (Mirjam) als Chris Peters (Tonio).

Ik kan er als film in z’n geheel pas echt iets over zeggen als ik de film nog zeker één keer heb gezien, omdat ik nu natuurlijk heel erg bezig was met ons verhaal.

Maar het is een geniaal werk, dat weet ik wel. Alle lof voor Paula van der Oest.

 

Een bijzonder melancholieke maar tegelijkertijd vrolijke dag

Vanavond is het afscheidsfeest van uitgeverij De Geus in Breda. Nee, ze houden er niet mee op, ze hebben De Geus overgedaan aan Singel Uitgeverijen Amsterdam, onder leiding van Paulien Loerts.  Ik ben blij met deze keuze, maar ik heb er ook moeite mee.

In de loop van de jaren heb ik veel Amsterdamse literaire uitgeverijen leren kennen door de diverse projecten waaraan ik werkte.  Sommige boeken realiseerde ik in mijn eentje,  maar er ontstonden ook mooie uitgaven door samenwerking met onder meer Lisa Kuitert, zoals het literaire fotoalbum De gevoelige plaat (1995) Ook mijn debuutroman, Salieristraat No 100 (2002), kwam uit bij een Amsterdamse uitgeverij. Hij was gevestigd op een van de vele grachten, net zoals veel andere literaire uitgeverijen. Die plek roept het beeld op van statige, chique panden waar werknemers op een beschaafde manier met elkaar omgaan en auteurs met egards worden behandeld. In werkelijkheid was dit beeld aan een snelle verandering onderhevig. Er was zowel onder het personeel, als onder de schrijvers een, zo scheen het, oneindig lange stoelendans bezig. In tegenstelling tot de vrolijke chaos die dat spel op verjaardagpartijtjes veroorzaakt, bracht dit ‘spel’ van het wisselen van de en uitgeverij na de andere negatieve dynamiek voort. Het gevolg was dat ik genoeg kreeg van de Amsterdamse uitgeverijen.

Uitgeverij De Geus kende ik alleen van naam, maar toen ik met mijn tweede roman bezig was dacht ik: Daar wil ik zijn: ver van Amsterdam. Ik heb contact gelegd en al bij mijn eerste bezoek aan de uitgeverij voor een aftastend gesprek, voelde hoe anders de dynamiek daar was. Zowel van het pand als van de mensen die er werkten ging zo’n rust van uit, voor mij tot dan toe ongekend.

Uiteindelijk kreeg ik tot mijn vreugdeeen contract voor mijn roman Verloren mensen (2013)

Tussen het ondertekenen van dat contract en de publicatie van mijn roman was er de dood van Tonio waardoor het werk aan Verloren mensen een tijdlang stil lag. In tegenstelling tot Adri die vanaf het begin dagelijks aan Tonio schreef, werkte ik mij apathisch door de dag.

Toch heb ik het werk aan Verloren mensen weer weten op te pakken en af te maken. Wat mij erg heeft geholpen waren mijn uitstapjes naar Breda. Tot op de dag van vandaag heb ik moeite met ons huis te verlaten. Het gaat wel steeds beter. Twee weken geleden ben ik zelfs een dag naar Duitsland geweest. Die eerste jaren na de dood van Tonio voelde ik me nog zo onzeker als ik ergens naar toe moest. Maar Breda kon ik aan. Het voelde er goed, rustig, en met een mooi centrum en hele leuke kledingwinkeltjes.

En nu zit De Geus in Amsterdam. Nogmaals: ik vind het erg fijn om onderdeel te zijn van Singel Uitgeverijen en de hectiek die daar op een stimulerende wijze heerst, maar ik zal ook de rust van De Geus missen en de uitstapjes naar Breda.

Maar nu eerst nog het feest vanavond bij De Geus in Breda waar we het pand dansend zullen verlaten.

 

3FM-dj Frank van der Lende over het boek ‘Tonio’

Een tijd geleden was Frank van der Lende bij DWDD en ik zei toen: ‘Hij heeft een totaal ander uiterlijk dan Tonio, maar toch doet hij me heel erg aan Tonio denken: zijn oogopslag, zijn motoriek, de lieve, maar toch standvastige blik.

Onderstaand bericht stond vanmorgen in de Volkskrant.

Toeval?

Frank van der Lende23052016

De Libelle

Italiaanse mannen

Lange tijd niets geschreven op mijn website, wat niet wil zeggen dat ik lange tijd niets geschreven heb, alleen niet op mijn… juist, website. Mijn roman De stalkster ben ik onder handen aan het nemen samen met Ad (van den Kieboom, redacteur) en ik kreeg onverwacht een opdracht om voor De Libelle een lang romantisch verhaal (3500woorden) te schrijven. Een mooie opdracht, die dus wel even ‘tussendoor’ geschreven moest worden. Dat is gelukt. Het gaat over vakantie liefdes en waar die uiteindelijk toe geleid hebben. Hoewel het schrijven van dit verhaal tijd heeft afgesnoept van het werken aan De stalkster, ben ik toch heel blij dit gedaan te hebben. Het verhaal zou anders ongeschreven blijven, waardoor ik niet op een bijzondere parallel was gestuit tussen Adri en mijzelf, die mij intens raakt en hopelijk de lezer ook. Aangezien het nummer van de ‘Libelle’met daarin het verhaal niet meer in de schappen van de supermarkten ligt, publiceer ik het  verhaal hier in de originele lay-out.

 

moederschap20052016_2

moederschap20052016_3

 

moederschap20052016_4

Libelle mwi 2016

 

Salieristraat No. 100

De roman Salieristraat No. 100 was mijn debuut . Nu de publicatie van mijn tweede roman, Verloren mensen, alweer een tijd achter me ligt, realiseer ik me pas hoe sterk de twee boeken bij elkaar horen. De  persoonlijkheid van de hoofdpersonages, Battikwa en Abigail, of te wel Tikki en Abbi, zijn eigenlijk één en dezelfde, met eenzelfde achtergrond. De romans zijn ook sterk autobiografisch, al hebben de gruwelijke gebeurtenissen in vooral Salieristraat No. 100 gelukkig nooit plaatsgehad.

Voor wie niet eerder in contact is gekomen met Salieristraat No. 100 heb ik er zodanig passages uitgelicht en achter elkaar gezet, dat je een redelijke indruk krijgt van het verhaal, al heb ik een belangrijke lijn wel moeten weglaten, maar daarvoor kan men altijd nog terugvallen op het boek zelf.

Salieristraat

SALIERISTRAAT NO. 100

Ruw werd Battikwa wakker geschud uit haar overpeinzingen doordat de bel ging. Zou het Guido zijn? Dat was dan wel een heel klein blokje om. Hij had pas een paar minuten geleden de deur achter zich dichtgetrokken. En dan ook nog zijn sleutel vergeten. Irritant. Ze had David in zijn ledikantje gelegd. Zoals altijd was er de zorg bij Battikwa om Davids behoorlijk matte, bijna apathische uitdrukking op zijn gezicht. Het leek de arts ongegrond. ‘U kijkt misschien iets te veel naar de “gelukkigebabyluierreclame”. Niet elke baby is het zonnetje in huis, mevrouw Rotstein. Baby’s zijn net mensen. Je hebt vrolijke, melancholische, trieste, bedachtzame en nog vele andere soorten baby’s. David is waarschijnlijk het bedachtzame type.’

Battikwa had daar zo haar twijfels over. ‘Ik heb steeds het idee dat hij het wel wil, maar het niet kan.’

‘Wat wil, en wat kan hij niet?’ vroeg de arts.

‘Nou, hij wíl wel lachen, maar het lukt hem niet. Er is iets waardoor hij geblokkeerd wordt. Dat gevoel heb ik.’

‘Ik zou het toch maar een tijdje aanzien als ik u was. Wanneer het zo blijft, kunnen we altijd nog kijken of we er iets aan moeten doen.’

‘Wat bedoelt u?’

‘Dat we hem laten onderzoeken.’

‘Door een kinderpsycholoog? Denkt u net als Guido aan autisme?

‘Bijvoorbeeld. Maar nogmaals, het gaat nu goed met David. Laten we niet gaan rommelen met hem. Hij is nog niet zo lang thuis. Hij moet eerst eens helemaal wennen en tot rust komen.’

Uit de intercom kwam alleen een brommend geluid. Battikwa liep naar beneden en opende de voordeur. Ze had haar mond al half open met de bedoeling eens flink tegen Guido uit te varen, toen ze recht in de donkere spiegels van een paar zonnebrilglazen keek. Het was een man van middelbare leeftijd die de bril droeg. Naast hem stond een vrouw die, gezien haar leeftijd, zijn echtgenote moest zijn. Achter hen ontwaarde ik een jongere vrouw. Was dat hun dochter?]

Voor Battikwa iets kon zeggen, maakte zich een stem los uit het gezicht van de man. ‘Good evening, madam, of is het nog middag?’ Hij keek op zijn horloge en zei: ‘Nee, het is net avond. My name is Ehrlich, Jitschok Ehrlich.’

Dat was opmerkelijk. Die Engelse woorden sprak de man uit met een duidelijk Amerikaanse tongval, terwijl het Nederlands zo goed als accentloos was. Hij was in ieder geval gehuld in de zo typerende Amerikaanse vrijetijdskledij: geruite katoenen broek, poloshirt en, iets wat niet echt bij hem leek te passen, een baseballpet op.

‘How shall I say? Ik wil u iets vragen. Ik heb vroeger in dit huis gewoond. As a child. Dan zijn we naar de States gevlucht. Mijn ouders, broertjes, zusjes en ik. In World War Two. Daar zijn we een nieuw leven begonnen. Ik ben nu voor het eerst hier terug. In mijn geboortestad. Together with my wife, dochter, son-in-law and twee grandchildren. Therefore ik heb een verzoek. I’d like to show them the house. Het huis waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Een belangrijk deel daarvan. I know, ik overval u hiermee vreselijk. Dus als het niet uitkomt, dan niet. Dan heb ik daar alle begrip voor. But tomorrow? Misschien dat het morgen wel mogelijk is? A short visit?’

De woorden ontsnapten hem alsof wat hij te melden had, zó lang in hem had zitten gisten dat hij het niet meer binnen kon houden. Battikwa voelde haar spieren verslappen, inclusief die van haar mond. Door de naar beneden geklapte onderkaak kreeg haar doorgaans intelligente gezicht een domme uitdrukking.

Hier vóór haar stond het antwoord op de vraag die ze zo graag wel én níet beantwoord zag: wie hier in de Tweede Wereldoorlog had gewoond. Ze twijfelde wat ze moest doen. Ze wilde het hele gezelschap meteen binnenlaten, maar durfde het niet goed aan nu Guido niet thuis was. Op een moment als dit merkte ze dat ze nog niet helemaal de oude was.

‘Mijn man is even weg. Kunt u over een halfuurtje terugkomen? Dan is hij er weer. Ik bedoel, ik ken u niet en vind het prettig als hij erbij is.’

Terwijl ze het zei, voelde ze zich al beschaamd. Waarom liet ze die mensen niet gewoon binnen? Maar het was al te laat. De man zei vriendelijk: ‘Sure. I understand. U kunt niet zomaar iedereen in huis halen. Dat doen we in New York ook niet. We will come back later.’ En weg waren ze.

‘Niet zomaar iedereen.’ Deze mensen behoorden niet tot de categorie ‘zomaar iedereen’. Voor haar had een man gestaan die ooit als kind had moeten vluchten voor de naziterreur. Hoe had ze zo bot kunnen zijn om hem en zijn familie de deur te wijzen? Ze voelde dat hij niet terug zou komen, daar leek hij te bescheiden en te beschaafd voor.

Plotseling zag ze Guido aankomen. ‘De sigarenman was nét dicht, ik wilde een krantje kopen!’ riep hij Battikwa toe. Hij stak schuin de straat over naar hun huis. Battikwa rende het gezelschap achterna dat, geattendeerd door het geluid van snelle voetstappen achter zich, stil bleef staan. ‘Mijn man is er weer,’ zei ze buiten adem. ‘Komt u alstublieft mee.’

Ze liepen terug. Toen ze voor de deur stonden, legde Battikwa in het kort de situatie aan Guido uit. ‘Natuurlijk kunt u het huis zien,’ zei Guido spontaan.

Ze begonnen op de begane grond. ‘Ach. Die kamers. Ze zijn nog precies hetzelfde,’ zei Ehrlich. ‘Alleen die tussenwand is nieuw.’

‘Die serre,’ zei Guido, ‘of wat het ook mag zijn, kent u ook niet, neem ik aan.’

‘Zeker wel.’ Ehrlich knikte nadrukkelijk met zijn hoofd.

‘Wij dachten dat het er later aan gebouwd was,’ zei Battikwa.

‘Nee, hoor. Mijn vader was hier altijd in de weer. In zijn vrije tijd dan.’

‘Wat deed hij daar?’ vroeg Battikwa, terwijl ze een cactuskwekerij voor zich zag.

‘Hij stookte hier liquor, ach, hoe noem je dat?’

‘Drank,’ zei Guido.

‘Precies, drank. U moet weten, hij was wijnimporteur. Een wijnimporteur met verstand van zaken.’ Ehrlich keek hen bijna ondeugend aan. ‘Hij had eigenlijk chemicus willen worden. Vandaar dit bescheiden laboratoriumpje. Het was geen slecht spul dat hij fabriceerde. Honderd procent zuivere wodka. Uit aardappels gestookt.’

Zo liepen ze met z’n vijven het huis door, over de trappen, door de gangen, kamer in, kamer uit. ‘Dit hier is de kamer van ons zoontje, David,’ zei Battikwa. ‘Hij ligt nu te slapen. We kunnen wel even om de hoek kijken. Graag zachtjes, ik zou het jammer vinden als hij wakker werd.’

Terwijl ze na een korte blik in David zijn kamer verder wandelden, vertelde Jitschok Ehrlich wat er was veranderd in het huis en wat nog hetzelfde was. De kamer die David nu had, was zijn kinderkamer geweest; hij had zich moeten wassen bij een wasbak in het alkoofje.

Het gezin zeilde overal langs, alsof het bang was tegen dingen aan te stoten, ze om te stoten. Maar veel aannemelijker was het omgekeerde: de angst om door dingen geraakt, aangeraakt te worden, geëmotioneerd te raken. Desondanks, of misschien juist dankzij de gecreëerde afstand, werd het een aangrijpende tocht. Vooral de dochter had het te kwaad – iedere toelichting van haar vader zorgde voor nieuwe tranen – en Battikwa begreep dat maar al te goed. Ook al was het een volwassen vrouw, het was háár vader wie dit alles ooit was aangedaan, die was losgerukt van zijn ouderlijk huis.

‘Alleen het souterrain nog,’ klonk het ver weg uit Guido’s mond.

‘Niet te geloven,’ riep Ehrlich uit, toen ze het trapje waren afgedaald en in de lage ruimte stonden.

‘Wat?’ vroeg Guido.

‘Die stellages, ze staan er nog,’ zei Ehrlich.

‘Waren die er toen ook al?’ vroeg Battikwa verbaasd.

‘Voor de wijnopslag.’

‘Waren het júllie rekken?’ riepen Battikwa en Guido tegelijkertijd.

Ehrlich gaf geen antwoord, maar zei alleen, hoorbaar aangedaan: ‘Wat bijzonder dat ze de tijd overleefd hebben.’

‘Dit alles moet voor u krankzinnig zijn, totally. Ik zal het u daarom nu vertellen. Wat de achtergrond is. Van deze rare gang naar mijn ouderlijk huis.’

‘Graag,’ zei Battikwa.

‘En hoe ik hier uiteindelijk terechtgekomen ben. Vandaag.’

‘Ja,’ zei Guido, ‘dat willen we wel horen.’

‘Laten we teruggaan naar de woonkamer,’ zei Battikwa.

Weer in de huiskamer ademde Ehrlich diep in en uit, keek beurtelings naar Guido en Battikwa en begon te praten. ‘Het gaat om de laatste wens van mijn vader. Alweer jaren geleden. Ik zat aan zijn bed. Op een middag in het ziekenhuis. Hij was ernstig ziek, cancer. Mijn vader sprak met een ijle, bibberige stem. Die paste totaal niet bij hem. Daarom luidde die stem voor mij zijn einde in. Veel meer dan de voorspelling van de artsen, volgens wie mijn vader niet lang meer te leven had. Maar plotseling, van het ene op het andere moment, had hij zijn oude stem weer terug. Zijn stevige, barse stem. Iedere zin zit daarom voor altijd opgesloten, hier.’ Ehrlich tikte een paar keer met zijn wijsvinger tegen de zijkant van zijn hoofd, net boven de slaap.

‘“Ga naar Amsterdam, naar het huis waar je bent opgegroeid. Bel aan en vraag de mensen die er nu wonen of je binnen mag komen. Leg uit dat dit je geboortehuis is. Dat je het noodgedwongen hebt moeten verlaten. Samen met je ouders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat je het graag nog eens van binnen wilt zien. Als het lot je goedgezind is, zijn het vriendelijke mensen. Die zullen je zeker binnenlaten. Als jullie wat nader kennis hebben gemaakt met elkaar, misschien na een rondleiding door het huis, vertel je hun de echte reden van je komst.”’

Battikwa nam een slok van haar koffie. Ze huiverde. Kwam het door de bitterheid? In Frankrijk hadden ze steeds café au lait gedronken.

‘Mij leek het al enerverend genoeg,’ zei Ehrlich. ‘Het weerzien met dit huis. Het huis waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Nóg een mission? Daar zag ik tegen op. Maar goed, het ging niet om mijn zielenheil. Mijn vader vroeg mij vervolgens of ik me de muurkast nog herinnerde. De muurkast in de woonkamer. Die aan de schuifdeuren grensde.’ Ehrlich wees naar de kast. ‘En óf ik mij die herinnerde. Het was de feestkast. Zo noemde ik hem vroeger tenminste. Alle mooie spullen voor de sjabbatavond en andere feestelijkheden lagen altijd daarin. Veel spullen waren van zilver. De kandelaar, de kiddoesjbekers, het bestek, de onderzetters voor de wijnglazen, de servetringen, de broodschaal voor sjabbat. Ik zie nog de afbeelding van twee challabroden erop voor me. Natuurlijk bevatte de kast ook minder kostbare zaken. Voor mij daarom nog niet minder waardevol: verjaardagsslingers, gebaksbordjes, verschillende soorten kaarsen, ook die voor de chanoekia van blik, die ik op de kleuterschool had gekregen. Hij was door de jaren heen steeds meer vervormd geraakt. Zat vol blutsen. Ik weet nog dat ik mezelf tijdens Chanoeka in het eerste oorlogsjaar een plechtige belofte deed. Ik nam me heilig voor mijn chanoekia altijd te blijven gebruiken. Hoe armzalig die ook was. Iedere Chanoeka zou ik hem tooien met de kaarsjes. Elke avond eentje meer, tot de rij van acht vol was. Het is er niet van gekomen. De eerstvolgende Chanoeka vierden we in een vreemd huis. In een vreemde stad. In een vreemd land. Ik heb mijn kandelaartje nooit teruggezien.’ Jitschok Ehrlich leek gedurende enkele minuten heel ver weg. Vervolgens schrok hij op, knipperde een paar keer met de ogen en ging verder met zijn verhaal.

‘“De bodem van de kast bestond uit een dubbele vloer,” zei mijn vader. De bovenste laag kon je er zo uit halen. Een stuk of zes losse planken. Daaronder bevond zich eenzelfde planken vloer, die vast lag. Behalve één stuk, dat de lengte had van de kastvloer. De breedte was zo’n veertig centimeter. Het was eigenlijk een luik, maar dat viel niet op. Zelfs als je het wist was het onzichtbaar. Dat kwam doordat het losse stuk op de naden was doorgezaagd. Mijn vader zei me dat ik moest vragen of ik even in die kast mocht kijken. Ik zou het schot moeten openen. Wat ik dan te zien kreeg was zand, Schevenings strandzand.’

‘Daarna zei hij nog: “Ik heb het voor je moeder gedaan. Het was haar wens.” Verder heeft hij me niets meer gezegd. Hij sloot zijn ogen. Ik weet nog dat ik dacht: hij wordt overvallen door een grote vermoeidheid. Door de inspanning van het vertellen. Misschien was dat het ook wel. In ieder geval heeft mijn vader zijn ogen nooit meer opengedaan.’ Ehrlich zweeg even.

‘Tja, en nou zit ik hier. Mijn vader zag het wel heel simpel. Dat realiseer ik me maar al te goed. Vragen of ik “even” in de kast mag kijken. Zo werkt het natuurlijk niet. Wie laat nu een… hoe noem je dat ook alweer, zo iemand als ik, a perfect stranger?’

‘Een wildvreemde,’ zei Guido.

‘Precies, een wildvreemde. Wie laat nou een wildvreemde “even” in zijn kast kijken?’

‘Meneer Ehrlich, de kast is er nog. Dat is op zich een groot wonder,’ zei Battikwa. Ze hoorde nog de woorden van de makelaar bij de bezichtiging van het huis: ‘Er zijn ook wel oorspronkelijke kasten in dit pand, hoor. Deze hier in de voorkamer, bijvoorbeeld. Een muurkast, duidelijk gelijktijdig met de bouw van het pand ontstaan.’

‘De ruimte onder de vloer is tot nu toe niet ontdekt,’ ging Battikwa verder. ‘Ook een groot wonder.’ Ze dacht eraan hoe ze bij haar zoektocht door het huis op de vloer van de muurkast had geklopt. Maar omdat er geen hol geluid klonk, had ze verder onderzoek onnodig gevonden.

‘We zijn het dus alleen al aan de kast verplicht om hem de mogelijkheid te bieden eindelijk zijn geheim prijs te geven, na al die jaren van bescherming. Daar is de kast. Hij staat tot uw beschikking.’

Battikwa deed het licht aan in de kast en haalde twee platte wijnrekjes en een telefoonboek weg die op de vloer lagen, zodat de man erbij kon. Toen deed ze een paar stappen achteruit. Ehrlich knielde neer. Hij tilde de losse planken op. Dat ging soepel. Maar de openingen in de naden van de ondervloer waren niet zichtbaar met het blote oog. Hij voelde en duwde, nergens was ook maar enige beweging in te krijgen.

Hij moet een mes hebben, dacht Battikwa. Ze liep naar de keuken, deed het licht boven het aanrecht aan en rommelde wat in een la. Even later overhandigde ze Ehrlich een klein vleesmes. Ze merkte dat haar hand trilde. Ondanks haar angst voor wat komen zou, bleef ze er met haar neus bovenop zitten.

Meteen bij de eerste naad die Ehrlich probeerde, gleed het lemmet in het hout weg, de diepte in. Hij duwde het heft met zijn hand een beetje naar rechts. Een deel van de bodem kwam omhoog. Hij tilde het eruit en hield het even vast, terwijl zijn ogen gedurende enkele minuten gericht bleven op wat hij ontsloten had.

Toen draaide hij zich om, legde het stuk hout neer en zei: ‘Een klein formaat zandbak. Daar lijkt het nog het meest op. Met echt strandzand, vol hele en halve schelpjes. De geur van Scheveningen is onmiskenbaar.’

Terwijl in Jitschok Ehrlichs ooghoeken twee heel kleine druppeltjes blonken, voelde Battikwa angst – een angst die steeds sterker werd.

‘Heeft u misschien een emmer en een schep?’ vroeg hij.

Ze ging op zoek. Ze kwam terug met een felrood kinderschepje en emmertje en de kleine David, die wakker was geworden. Jitschok Ehrlich begon voorzichtig zand uit de ruimte te scheppen. Battikwa bleef naast hem zitten, samen met David, die ze tegen zich aan gedrukt hield, en ze zag dat hij al snel ergens op stuitte. Hierna ging hij verder aan de zijkanten. Langzaam maakte zich iets los uit de zandmassa. Hij draaide zich om naar zijn vrouw, die knikte. Hij diepte iets op uit de kast. Hij zette het voorwerp in de kamer neer: een rieten mandje. Er zat een envelop op bevestigd. ‘Een brief,’ zei Ehrlich.

‘Voor u bestemd?’ zei Battikwa.

‘Lijkt me wel. Mijn naam staat erop. Ik herken bovendien het handschrift van mijn vader.’

Voordat Ehrlich de brief begon voor te lezen, wendde hij zich tot zijn vrouw en dochter. Battikwa hoorde hem zeggen dat hij later in het Engels verslag zou doen. Zo te zien vonden ze dat prima. Het kwam er dus op neer dat Guido en zij als eersten de inhoud van de brief zouden vernemen.

‘“Lieve zoon, als jij deze brief leest ben ik er niet meer. Hoe vaak zou in de geschiedenis van de mensheid deze zin zijn opgeschreven? Vaak, heel vaak.

Als alles is gelopen zoals ik wilde, lig ik nu in het familiegraf. Waar zich dat bevindt, in welk land, dat weet ik niet. Palestina, of dat andere Beloofde Land, het land van de Grote Beloftes, Amerika, wie zal het zeggen? Wat ik wel weet, is dat ons hele gezin in dit graf moet komen te liggen. Open nu het mandje en je zult begrijpen wat je te doen staat. Ik heb een bewijs van goedkeuring gezocht. De thora bevatte onverwacht een soort jurisprudentie, al geldt die voor Kena’an. Maar wie weet lig ik nu wel in Palestina. Je vader.”’

Buiten was het nu helemaal donker. Het gezelschap zat vrijwel in het duister, maar lichtte van voren enigszins op door de spaarzame stralen van de kastlamp. Davids grote, zwarte ogen vingen zodanig het licht op dat zijn doorgaans zo strakke gelaatsuitdrukking nu vooral heel melancholisch leek.

‘Laat ik het mandje dan maar openmaken,’ zei Ehrlich zacht. Hij hoefde alleen een soort houten pen uit twee rieten lussen te trekken, daarna kon hij het deksel omhoog doen.

In het mandje lag, in satijnachtige stof ingebed, een pop – maar zo’n lelijk exemplaar als deze had Battikwa nog nooit gezien. Het ding bestond alleen uit een romp met een kop, en het gezichtje was niet van plastic, maar leek van papier-maché gemaakt. De romp was met een grove, grauwwitte stof omwikkeld. Battikwa kwam iets omhoog en boog zich samen met David, die ze tegen haar borst aangedrukt hield, over het mandje om de pop nader te bestuderen. Nu ze het beter kon zien, besefte ze dat de pop net zo goed wél meer ledematen kon hebben, maar dat die aan het oog werden onttrokken door de windsels. Tussen de kop en de romp zag ze iets glinsteren. Ze boog nog iets verder naar voren en deinsde meteen geschrokken terug. Was het eigenlijk wel een pop?

Ehrlich tilde het hoofdje iets omhoog, nam het glinsterende voorwerp tussen zijn vingers en trok het over het hoofdje. Het was een kettinkje, zag Battikwa nu, een gouden kettinkje met daaraan een rond naamplaatje. Ze ging weer zitten. Ehrlich legde het kettinkje voorzichtig in zijn hand, draaide het naamplaatje om en verstarde. Snel gaf hij het sieraad aan Battikwa. Ze sloeg het kettinkje om haar middelvinger en wilde net lezen wat er op het naamplaatje stond gegraveerd, toen het handje van David het kettinkje weg graaide. Hij draaide zich half om naar Battikwa en hield het sieraad voor haar gezicht, alsof hij het haar hoogstpersoonlijk wilde laten zien. Battikwa’s gevoel sloeg in luttele seconden om van speels geërgerd tot diep geschokt: Davids hele kindersnoetje, dat ze tot nu toe niet anders dan licht apathisch had gekend, straalde van oor tot oor. Ruw greep ze het kettinkje uit zijn hand en las:

Jossie Ehrlich    

   30 juni 1941 

5 Tammoez 5701

en op de andere kant:

‘Zijn nagedachtenis zij tot zegen.’

Battikwa hoorde David kraaien van plezier.